logo fekete                          Miskolci Magister Gimnázium

A 2024/2025-ös tanévben induló osztályok

Felvételi tájékoztató

  

Intézmény neve: Miskolci Magister Gimnázium

OM azonosító: 201251

Címe: 3526 Miskolc, Szeles utca 71.

Az intézmény telefonszáma: 46/509-500

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap címe: www.magistergimnazium.hu

Az igazgató neve: Zemlényi Attila

A pályaválasztási felelős neve: Zemlényi Attila, Karetka Márta


Tanulmányi terület egyedi kódja

Év-

folyamok száma

Tanulmányi terület Felvehető

Osztály         Fő

0001

4

angol emelt óraszámú (középhaladó)

0,5

18

0002

4

német emelt óraszámú (középhaladó)

0,5

18

0003

4

mozgóképkultúra és médiaismeret orientáció

0,5

18

0004

4

testnevelés sport orientáció

0,5

18


Általános felvételi eljárás:

A felvételi követelményei:

- A jelentkezők felvételéről a központi írásbeli vizsgán elért eredmény, a tanulmányi eredmény és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján döntünk.

A központi írásbeli vizsgán elért eredmények magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból az elérhető pontszám 50 %-át teszik ki. Az általános iskolai eredmények az összpontszám 25 %-át alkotják. A szóbeli meghallgatás eredménye pedig az összpontszám 25 %-át teszik ki.

Az előző évben felvett tanulók tanulmányi eredménye: 3,5

 

1. Az egységes írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő (központi jelentkezési lapon):

2023. november 30.

A tanuló az egységes írásbeli vizsgára jelentkezhet bármelyik ilyen vizsgát szervező iskolába. A jelentkező az írásbelit egyszer, egy helyszínen írja meg. Eredményét minden egységes (központi) felvételi írásbelit hirdető iskolának el kell fogadnia.

  

Írásbeli felvételi vizsga időpontja:                2024. január 20. (szombat) 10 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja:         2024. január 30. (kedd) 14 óra

 

Az írásbeli eredményéről kapott Értékelő lap másolatát a jelentkezési laphoz csatolva kérjük eljuttatni a középiskolába.

 

2. Szóbeli felvételi meghallgatás:               2024. március 05. (kedd)       9 óra

                                                                       2024. március 12. (kedd)       9 óra

                                                                       2024. március 13. (szerda)    9 óra

 

Helye: 3526 Miskolc, Szeles utca 71.

Minden tanulót egyénileg hívunk be, az SNI-seket is. Követelmények: általános iskolai tananyag, társalgás, motiváció, a korosztálynak megfelelő általános intelligencia kérdések.

        

Az intézmény Alapító okirata tartalmazza a ”különleges bánásmódot igénylő” (sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált nevelését-oktatását.                                                                

 

Intézményünk azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését és oktatását tudja vállalni, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi (gyengén látó, nagyothalló) vagy beszédfogyatékos, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedési fejlődésnek tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, ideértve ezen esetek kevert vagy halmozott előfordulását is.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. Minden SNI-s tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell a kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakvéleményt, melynek alapján - a törvény adta lehetőségekkel élve -az igazgató az alábbi kedvezményeket biztosíthatja:

- írásbeli vizsga időtartamának meghosszabbítása

- segédeszköz használata

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés

Az iskolában oktatott idegen nyelvek és formáik:

- emelt óraszámú angol nyelv - kezdő német nyelv

- emelt óraszámú német nyelv - kezdő angol nyelv

A gimnázium oktatási rendszerében kiemelt helyen szerepelnek a nyelvek. A tanuló választása szerint vagy az angol, vagy a német nyelvet emelt óraszámban tanulhatja.

A pedagógiai programunk legfontosabb jellemzői:

- Az egyénre, személyre koncentráló nevelés-oktatás, családias légkörben, szülők nagymértékű bevonásával.

- A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból terepgyakorlat az írott és elektronikus sajtónál.

- Közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés a kötelező és választott tantárgyakból.

- Kiemelt sporttámogatás, az adott klubokkal való szoros együttműködés az utánpótláskorú sportolók érdekében.

Részletes felvilágosítás az iskola pályaválasztási felelősénél.

Cím: Miskolci Magister Gimnázium

      3526 Miskolc, Szeles utca 71.

         Tel.+ 36 46/509-500

                                                                                

 

Nyílt napok ideje: 2023. november 15.   8.15- 11.45-ig

                             2023. november 22. 8.15- 11.45-ig